Jóga s Margit

O mně

„Moudrost má svůj počátek v úžasu.“ BuddhaOtevírat svá srdce, jít vstříc svým emocím, pocitům, poznávat svou mysl, tělo, pochopit, kdo jsme, proč jsme a co tady máme dělat, s plnou odpovědností přijímat své myšlenky, činy, celou svou bytost opravdově a upřímně znamená být na cestě za světlem. Jeden ze způsobů, jak kráčet ke světlu, může být jóga.


Motivací k seznámení s jógou se mi staly mé „koncertní nervy“ na pódiích. A tak už bezmála dvacet pět let studiem a praxí vstřebávám neuvěřitelné možnosti této filosofie a oceňuji komplexitu, čistotu, pevnost a svobodu jejího učení. Mým přáním je vzbudit v nitru svých klientů lásku k józe, která je dovede k potřebě odkrývat skvosty své bytosti. Má praxe v kurzech je tvůrčí, citlivá, inspirující, pracuji s ohledem na různá tělesná omezení s potřebou pozvednout a udržet fyzickou a psychickou odolnost svých cvičenců, otevřít jejich srdce.


Na své cestě za poznáním jsem cítila potřebu kromě studia při Českém svazu jógy nahlédnout i do takových oborů jako jsou muzikoterapie, jógová terapie, výživové poradenství, sportovní trénink, psychologie a pedagogika, nejen s cílem získat certifikát, ale především pro rozšíření svých znalostí a hlubší pochopení souvislostí. Stále se věnuji také koncertní a pedagogické činnosti jako cellistka. Líbí se mi neustále zkoumat tvůrčí potenciál, který se projevuje skrze hudbu a stává se mi důležitým a inspirativním v mé lektorské činnosti.

Aktuality

Zvu vás na sobotní odpoledne s cvičením jógy, meditacemi, hudbou a povídáním v Opidu Těptín, Topasova 1836, 19. 2. 2022 od 15 do cca 20 hodin. Počet je omezen, přihlášky u mě.

Těšíme se opět na krásnou dovolenou u moře ve střední Dalmácii s cvičením jógy. Hlaste se u mě.
Plakát
Fotogalerie

Co nabízím

Meditace

Meditace je nalezení vnitřního klidu a míru. K tomu můžeme využít nespočet meditačních technik, které však nejsou samotnou meditací. Zastavená mysl obrácená dovnitř je jasná, bdělá, zabarvená pocity štěstí, spokojenosti, splynutí. Hledání vnitřní kvality všeho. I takto je možné popsat meditaci. Pravidelným prováděním různých meditačních technik je možné docílit tohoto stavu a zkvalitnit si tak život zásadním způsobem. Můžeme být velmi překvapeni, jak z našeho způsobu myšlení a chování budou postupně mizet negativní postoje, programy a vzorce, aniž bychom museli pracovat na jejich odstranění. Vlivem meditace se naše vnímání všeho posune od hodnocení, posuzování a kritiky k prožívání jednoty, lásky a dobra pro všechny. Dejme tomu šanci.

„Ať jsou šťastny všechny bytosti.“ Subham astu sarvadžagatam, indická mantra

Jógová terapie

Zabývá se hlavně prevencí a rehabilitací. Slovo terapie má větší přesah, než jak je vnímáno. Zahrnuje i význam slov jako uctívatn nebo obsluhovat. Jógovou terapii rozdělujeme na specifickou - konkrétně postavený koncept na daný problém, a nespecifickou - stává se výchovným prostředkem. Není důležité, co cvičíme, ale že změnou životního stylu, postojů a vnímání předcházíme problémům i nemocím. Jógová terapie je soubor mnoha technik a filosofie, kterými se kultivujeme. Léčí cestou poznání. Nemoc je informací, které se snažíme porozumět. Pak je možné nemoc pochopit a odstranit. Není žádoucí vidět vinu v nemoci, ale nemoc jako příležitost k přijetí sebe samého. Pochopit, nebojovat, přijmout a odpustit. Proto při mých individuálních terapeutických hodinách pracujeme nejen s ásánami, ale i s mantrami, dechem a mudrami k rozpouštění emočních bloků.

„Život plyne z vnitřku ven. Drž se té myšlenky a budeš skutečným člověkem.“ indiánská moudrost

Terapie s hudbou

Stalo se přirozeným procesem propojení profesí hudebnice a lektorky jógy. Obě povolání jsou mým posláním; zapojení hudby do mých meditací a naopak spirituality do hudebních vystoupení přišlo spontánně. Umělecká fantazie proniká i do mých lekcí jógy a nalezení klidu a rovnováhy díky józe ovlivňuje koncertní vystoupení. Radost z tohoto splynutí si odnášejí i klienti při našich meditačních sezeních, kdy část sezení je věnována terapii s hudbou. Při ní se nalaďují na zvuky různých nástrojů a noří se do nálad z nich vyplývajících. Improvizačně propojuji hudbu i se slovem se záměrem dovést meditující k vnitřnímu klidu a míru. Obohatíme se tak všichni přítomní a s pokorou děkujeme za tyto možnosti.

„Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.“ Pythagoras

Violoncello a srdce

Jednou někdo řekl, že zvuk violoncella vysílá stejnou vibraci jako lidské srdce. Ve svém životě jsem se mnohokrát setkala a stále setkávám se „srdíčkovou“ odezvou na poslouchání nástroje violoncello. Mohu považovat za štěstí, že tento nástroj mi byl vybrán rodiči a že právě on mě přivedl k józe. Zaslouží si, abych ho zapojila do svých terapií a naopak aby se terapie vklínila do mých hudebních vystoupení. Přirozeně tak vznikl projekt propojení hudby a spirituality nazvaný „Violoncello a srdce“. Nejen na koncertních pódiích, ale i v místech jako jsou lázně, léčebné ústavy, domovy pro seniory apod., kde terapií není nikdy dost, zanechává toto vystoupení radost v duši. S tímto projektem je možné i zavítat mezi děti a hudebně si pohrát s příběhy okořeněnými duchovní tématikou. Obsah vystoupení je různý podle místa, klientů - posluchačů i období (např. období Vánoc), kdy vybírám z klasické i lidové hudby se zpěvem, témata příběhů i způsob improvizace s využitím také indického nástroje esraj nebo šamanského bubnu či tibetské mísy. Společná radost ze zážitku je pro mě životní inspirací.

Upoutávka k projektu

„Hudba jako déšť, kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje je.“ Romain Rolland

Mantry

Jeden z příjemných způsobů, jak obrátit pozornost dovnitř nás samých, je opakování a zpívání manter. Jsou objeveny duchovními mistry starých věků v meditacích. Existuje i mantrajóga uváděna už 800 - 400 př.n.l. v staroindických dílech Upanišádách. Definuje se jako ochrana naší mysli, aby se nerozběhla. Man - mysl, tra - ochrana. Mantry rozvíjejí naší osobnost, spojují nás s Bohem. Je to jakýsi pozdrav k Boží bytosti. Nestačí mantry jen opakovat, pak příliš nepomohou. Měly by být prožity, aby dostaly duchovní rozměr. Nejznámější mantrou je mantra Óm, skládající se ze tří písmen různých kvalit. A - hmotný vesmír, U - kosmická mysl, M - Brahma. Je považována za prvotní zvuk, ze kterého vzniklo vše živé i neživé.
V mých meditacích si techniku manter ať už zpíváním nebo opakováním prožijeme, abychom se dotkli spirituální složky své bytosti.

Óm mani padme hum.

Sdílecí kruhy

Když jsem poprvé zažila sdílecí kruh, nemohla jsem uvěřit, jak velmi rychle a hluboce se všichni zúčastnění dostáváme ke svým emocím. Tehdy jsem se inspirovala k samostudiu vedení sdílecích kruhů. Je to jedna z aktivit, která mě mimořádně naplňuje. Je v ní vidět okamžitý posun v ozdravení emočního světa klienta. Zcela přirozeně vznikne v kruhu vzájemná blízkost a důvěra a je jednodušší se pak svěřit se svými nejhlubšími intimními prožitky. Máme tak možnost vidět více úhlů pohledů a nacítění těchto prožitků druhými, což nás vede k pochopení našeho emočního světa. Zažíváme soucit a lásku k druhým, sblížení, vzájemné pochopení a obohacení. Skrze druhé poznáváme sebe a zjišťujeme, že přes rozlišnosti jsme v jednotě, a vzniká tak ucelený koncept pro ozdravení sebe sama i druhých.

„Život plyne zvniřku ven. Drž se té myšlenky a budeš skutečným člověkem.“ indiánská moudrost

  • Meditace
  • Jógová terapie
  • Terapie s hudbou
  • Violoncello a srdce
  • Mantry
  • Sdílecí kruhy

Lekce jógy

Cvičitel a cvičenec

Co je jóga

Relaxace

Průpravná cvičení

Ásany

Pránajáma

Videa s lekcemi

Kurzy

Jílové u Prahy

MC Permoníček
Masarykovo náměstí 195

úterý
19.00 - 20.30

čtvrtletní kurs:
120 Kč/lekce

KVC Harmonia

Krátká 422,
Štěchovice

středa
8.30 - 10.00

čtvrtletní kurs:
120 Kč/lekce

Přírodní dům Opido

Topasová 1836,
Těptín

středa
19.00 - 20.30

čtvrtletní kurs:
120 Kč/lekce

Týnec nad Sázavou

MC Motýlek,
Okružní 520

čtvrtek
19.00 - 20.30

čtvrtletní kurs:
120 Kč/lekce

Zvole

KC Čtyřlístek,
Na Výsluní 229

pátek
8.30 - 10.00

čtvrtletní kurs:
120 Kč/lekce

Napište mi